about neways

นิวเวย์สขอมอบสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ ดีให้แก่คุณ ครอบครัวของคุณและโลกใบนี้ของเรา         นิวเวย์สขอเสนอโอกาสทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์อันหลากหลายที่จะช่วยเสริมสร้าง ความมีสุขภาพดี ความมั่งคั่งและความสุขให้แก่ผู้คนทั่วโลก
สำนัก งานใหญ่ของนิวเวย์สตั้งอยู่ในเมืองสปริงวิลล์ รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา พันธะสัญญาของเราคือการแสวงหาส่วนผสมของธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ผ่านการวิจัยอย่างจริงจังและการใช้สูตรเฉพาะของ  นิวเวย์ส เพื่อทำให้เราสามารถผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในด้านความ ปลอดภัย มีคุณภาพสูงและเป็นนวัตกรรมใหม่
ผลิตภัณฑ์ ของเราผลิตขึ้นในโรงงานผลิตของนิวเวย์สซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซาเล็ม รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์ของนิวเวย์สเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างวิทยาศาสตร์กับ ธรรมชาติจนสามารถครองความเป็นผลิตภัณฑ์แถวหน้าในการดูแลสุขภาพและความเป็น อยู่ที่ดี
ใน ฐานะที่เป็นบริษัทที่มีการตลาดแบบเครือข่าย นิวเวย์สได้สร้างแผนการตลาดเฉพาะและได้มอบผลประโยชน์ที่โดดเด่นให้แก่สมาชิก กว่า 500,000 รายทั่วโลกที่ได้เข้าร่วมดำเนินธุรกิจและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของนิวเวย์สต่างๆ ทั้งความมีสุขภาพดี วิถีชีวิตที่มีความสุขและมั่นคงมากขึ้น
จาก จุดเริ่มต้นเล็กๆในปี 1987 เราได้เติบโตขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีพนักงานมากมายกว่า 30 ประเทศทั่วโลกรวมถึงสำนักงานและโชว์รูมในกรุงเทพฯ ประเทศไทย คณะผู้บริหารระดับสูงของเรามีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการมาหลายปีและมี ความสามารถในการผสมผสานแรงบันดาลใจ วิสัยทัศน์และความเชื่อมั่นให้เข้ากับทุกแง่มุมในการดำเนินงานของเราได้ และแล้วอนาคตของเราก็ดูสดใสขึ้นทันตา
จากราก ฐานของความสำเร็จนี้ทำให้นิวเวย์สได้เติบโตและเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ เรายังคงสานต่อในการมอบโอกาสทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์อันหลากหลายให้แก่สมาชิก และลูกค้าของเรา

ที่มา : https://thailand.neways.com